Řešení pro dotace

PORADENSKO ŠKOLICÍ SPOLEČNOST UNICONSULTING CZ

Poskytujeme dotační poradenství a konzultace po celou dobu realizace projektu - vstupní analýza projektového záměru, příprava projektu, výběrová řízení, administrace a řízení projektu. Zaměřujeme se na fondy EU, národní zdroje i oblast veřejných zakázek. Specializujeme se na dotace pro veřejný i privátní sektor zejména pak na potravinářství a zemědělství.

Služby

 • Analýza podnikatelského záměru

  Prověříme Váš záměr z hlediska šance na získání dotace, doporučíme vhodný dotační titul a navrhneme řešení pro další postup.
 • Zajištění potřebných dokumentů

  Zajistíme Vám odborné přílohy od ověřených dodavatelů, např. energetický audit, znalecký posudek, studie a koncepty, certifikáty (kvality - HACCP, ISO, IFS, BRC, BIO, Klasa atd.)
 • Vypracování žádosti o dotaci

  Zpracujeme za Vás kompletní žádost o dotaci včetně příloh.
 • Realizace výběrového řízení

  Zajistíme realizaci výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách a dále dle metodiky jednotlivých dotačních titulů.
 • Realizace a monitoring projektu

  Zajistíme komplexní řízení projektu, tj. sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, komunikace s implementačním orgánem, podávání průběžných zpráv, závěrečná zpráva včetně vyúčtování poskytnuté dotace.
 • Krizový management

  V případě nesrovnalostí či chyb u již vzniklého projektu se naši dotační poradci pokusí celou situaci vyřešit a napravit.
 • Školení a kurzy

  Nabízíme možnost zúčastnit se kurzů a seminářů z oblasti dotační problematiky.

Dotace zajišťujeme zejména na nové technologie, zařízení, stavby, rekonstrukce, inovace - výzkum a vývoj, nemovitosti, úspory energie, životní prostředí, vzdělávání, poradenství a další.

Reference

Poptávka

Uvažujete o dotaci? Vyplňte poptávkový formulář se svým záměrem. Do 7 dnů zanalyzujeme dotační možnosti a  navrhneme Vám optimální řešení.

Dotace 2014 - 2020


Programy pro nové období 2014 – 2020  

Program rozvoje venkova
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Doprava
OP Zaměstnanost
OP Praha – pól růstu ČR
OP Rybářství
OP Technická pomoc
OP Přeshraniční spolupráce

Novinky

ÚSPORY ENERGIE OPPIK DOTACE DO 30.4.2018

DOTACE NA REKONSTRUKCE, TECHNOLOGIE, OSVĚTLENÍ, ROZVODY, MĚŘENÍ, REGULACE, VZDUCHOTECHNIKA, KOGENERAČNÍ JEDNOTKA, VÝROBA VLASTNÍ ENERGIE...

Více

PRV 5 KOLO DOTACE PRO VÝROBCE POTRAVIN A KRMIV; NOVĚ PRO PEKAŘE A CUKRÁŘE!

NOVĚ PRO PEKAŘE A CUKRÁŘE

DOTACE PRO VÝROBCE POTRAVIN A KRMIV NA STAVBY, TECHNOLOGIE, AUTA A PRODEJNY

Více

PRV 5 KOLO DOTACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKATELE

DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE NA STAVBY A TECHNOLOGIE

Více

PRV 5 KOLO DOTACE PRO VÝROBCE POTRAVIN A KRMIV - INOVACE

DOTACE PRO VÝROBCE POTRAVIN A KRMIV NA INOVATIVNÍ STAVBY, TECHNOLOGIE, AUTA A PRODEJNY, NUTNÁ INVESTICE DO VÝZKUMU


Více

Zadejte Vaši e-mailovou adresu do políčka pod tímto textem, obratem Vám zašleme informace zdarma. Navíc od nás pravidelně dostanete Newsletter Novinek.

Kontakt

UniConsulting CZ, s.r.o.
Čankovská 2621,
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
E- mail: dotace@uniconsulting.cz
Mobil:  
+420 602 780 696